ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Услуги Състояние на услуга
  • Въвеждане на данните
  • Преглед на данните
  • Електронно подписване
  • Потвърждаване на данните
  • Изпратено
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Заявител Български гражданин Чуждестранен гражданин
Място на раждане
Лични Документи
Получател
Заявление за : Регистриране на СПО Първоначален преглед

Регистриране на СПО

СПО
Технически характеристики
Заверен инвестиционен проект
Ползвател Чуждестранно лице/фирма
Монтирал Чуждестранно лице/фирма
Адрес на монтирано СПО
Документи

Вие имате добавени   типа документи
Първоначален преглед

Регистрационен номер на СПО
Aдрес на СПО
Документи

Вие имате добавени   типа документиНаименование на обект:
Заявител
Име: Презиме: Фамилия:
Заявител Име: Други имена:
Псевдоним: Телефонен номер: e-Mail:
Фамилия: Псевдоним:
Име (лат.): Други имена (лат.):
Фамилия (лат.): Псведоним (лат.):
Дата на раждане: e-Mail:
Място на раждане Държава: Място:
Лични Документи Идентификационен номер: Тип на документа:
Качество, в което авторът действа от името на титуляра:
Получател
Наименование: ЕИК: e-Mail:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код: Телефон:
Факс: Начин на получаване: Вид на услугата:
Регистрирано СПО:
Документи
Тип документ: Описание: Файл:
Certification chain (Base64-encoded):
Digital signature (Base64-encoded):


Document signing applet can not be started because Java Plug-In version 1.4 or later is not installed.

Наименование на обект:
Заявител
Име: Презиме: Фамилия:
Заявител Име: Други имена:
Псевдоним: Телефонен номер: e-Mail:
Фамилия: Псевдоним:
Име (лат.): Други имена (лат.):
Фамилия (лат.): Псведоним (лат.):
Дата на раждане: e-Mail:
Място на раждане Държава: Място:
Лични Документи Идентификационен номер: Тип на документа:
Качество, в което авторът действа от името на титуляра:
Получател
Наименование: ЕИК: e-Mail:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код: Телефон:
Факс: Начин на получаване: Вид на услугата:
Регистрирано СПО:
Документи
Тип документ: Описание: Файл:

Кликнете върху изображението, за да презаредите.
Данните за приетото заявление ще Ви бъдат изпратени на посоченият e-mail адрес: