ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Услуги Състояние на услуга
  • Въвеждане на данните
  • Преглед на данните
  • Електронно подписване
  • Потвърждаване на данните
  • Изпратено
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА СТРОЕЖИ, В КОИТО ЩЕ ФУНКЦИОНИРАТ СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ, В ЧАСТТА В КОЯТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯТА
Заявител Български гражданин Чуждестранен гражданин
Място на раждане
Лични Документи
Получател
Адрес
Вид СПО

Всички СПО

Избрани СПО ( )

Документи

Вие имате добавени   типа документи

Наименование на обект:
Заявител
Име: Презиме: Фамилия:
Заявител Име: Други имена:
Псевдоним: Телефонен номер: e-Mail:
Фамилия: Псевдоним:
Име (лат.): Други имена (лат.):
Фамилия (лат.): Псведоним (лат.):
Дата на раждане: e-Mail:
Място на раждане Държава: Място:
Лични Документи Идентификационен номер: Тип на документа:
Качество, в което авторът действа от името на титуляра:
Получател
Наименование: ЕИК: e-Mail:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код: Телефон:
Факс: Начин на получаване: Вид на услугата:
Вид СПО
Адреси
Тип: Област: Община:
Населено място: Адрес: Пощенски код:
Документи
Тип документ: Описание: Файл:
Certification chain (Base64-encoded):
Digital signature (Base64-encoded):


Document signing applet can not be started because Java Plug-In version 1.4 or later is not installed.

Наименование на обект:
Заявител
Име: Презиме: Фамилия:
Заявител Име: Други имена:
Псевдоним: Телефонен номер: e-Mail:
Фамилия: Псевдоним:
Име (лат.): Други имена (лат.):
Фамилия (лат.): Псведоним (лат.):
Дата на раждане: e-Mail:
Място на раждане Държава: Място:
Лични Документи Идентификационен номер: Тип на документа:
Качество, в което авторът действа от името на титуляра:
Получател
Наименование: ЕИК: e-Mail:
Област: Община: Населено място:
Адрес: Пощенски код: Телефон:
Факс: Начин на получаване: Вид на услугата:
Вид СПО
Адреси
Тип: Област: Община:
Населено място: Адрес: Пощенски код:
Документи
Тип документ: Описание: Файл:

Кликнете върху изображението, за да презаредите.
Данните за приетото заявление ще Ви бъдат изпратени на посоченият e-mail адрес: